Casa Manor Pedras de Cima

Privacybeleid / Privacy policy

 

 

Privacybeleid Casa Manor Pedras de Cima

Casa Manor Pedras de Cima, onderdeel van DPR – Desenvolvimento de Projectos Rurais, gevestigd in Larga das Sete Ruas, 1-B 8800-604 in Tavira, Portugal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Casa Manor Pedras de Cima
+31 (0) 622523203
https://www.algarvegroepsaccommodaties.com

De gegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens

– Het afhandelen van de betaling
– Als het nodig is te kunnen bellen of e-mailen
– Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijnen zijn als volgt:

Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer, Emailadres
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het echt om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@groepsaccommodaties.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij  een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Telefoon

+ 31 6 225 23 203

WhatsApp

+ 31 6 225 23 203

Email

info@groepsaccommodaties.com

nl_NLDutch